เครื่องดูดความชื้นนั้นเป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรที่สำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยในการเอาความชื้นภายในพื้นที่ปิด หรือ การป้องกันฝุ่นได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้เลือกใช้เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม ราคาถูก  แต่ว่าทำความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานการลดความชื้น  แต่ว่าบางอุตสาหกรรมนั้นกลับไม่ได้มีความเข้าใจในส่วนงานที่สำคัญของ เครื่อง ดูดความชื้น และ เลือกซื้อเครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม ราคา ถูกมาใช้งานซึ่งบางทีอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ ดังนั้นเรามาลองดูสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดีกว่า ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากเครื่องดูดความชื้นไม่มีมาตรฐาน

การเพิ่มขึ้นของเชื้อรา

            เชื้อรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่จะเกิดขึ้น โดยเชื้อรานั้นจะเติบโตขึ้นจากการที่มีความชื้นมากเกินไปซึ่งเชื้อรานั้นจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมนั้นจะถูกเชื้อรากัดกินในบางพื้นที่เช่น ท่อส่งอากาศ นั้นจะมีเชื้อราคอยเกาะอย่าทำให้การส่งออกไม่มีคุณภาพ และ ส่งผลให้คุณภาพนั้นแย่ลงอย่างมาก และทำให้ผลผลิตนั้นไร้คุณภาพอย่างมาก

เกิดความผิดพลาดของกระบวนการผลิต

                ในกระบวนการผลิตเองก็มีความสำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม  ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นจะเกิดผลเสียอย่างมากหากว่าความชื้นนั้นไม่มีการควบคุมได้ เช่น ความชื้นมากเกินไป หรือ น้อยเกินไป จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิต อย่างมากด้วยเช่นกัน และอาจจะส่งผลเสียต่อธุรกิจและชื่อเสียงของอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน

เก็บสินค้าได้ไม่นาน

            อุตสาหกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมความขชื้นของแต่ละอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน  ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมความชื้นนั้นจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาด และ ส่งผลให้ความชื้นนั้นทำให้ผลผลิตกรบวนการผลิตนั้นมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นลง

ฝุ่นที่มากขึ้น

            เครื่องดูดความชื้นภายในอุตสาหกรรมนั้นยังช่วยลดการเกิดฝุ่นได้น้อยลงด้วยเช่นกัน ซึ่งหากว่าไม่มีการควบคุมความชื้น หรือ เครื่องควบคุมความชื้นนั้นไม่มีคุณภาพนั้นจะวส่งผลให้ความชื้นนั้นมากเกินไป และ เกิดฝุ่นได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นอันตราต่อตัวพนักงาน และ บุคลากร เท่านั้นยังไม่พอ ยังรวมถึงการทำงานของเครื่องจักรที่อาจจะโดนฝุ่นเข้าไปรบกวนการทำงานจนทำให้เครื่องจักรนั้นเกิดทำงานผิดพลาดได้ด้วยเช่นกัน

เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

            อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าความชื้นนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรมสารเคมีนั้นก็เพราะว่าสารเคมีบางชนิดนั้นจะทำปฏิกิริยากับความชื้น และ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอย่างมาก และ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมสารเคมีนั้นจะต้องไม่ให้สารเคมีนั้นโดนความชื้นที่มากเกินไปด้วยเช่นกัน เพราะว่าจะส่งผลให้คุณสมบัติของสารเคมีนั้นหายไปได้จากความชื้นจึงทำให้ภายในอุตสาหกรรมสารเคมี เวชภัณฑ์ และ ยานั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นให้มีมาตรฐาน พร้อม ๆ กับการควบคุมอุณหภูมิด้วยเช่นกัน

                จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการให้ความสำคัญของเรื่องของความชื้น ซึ่งเพราะว่าความชื้นนั้นส่งผลต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก แต่ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมความชื้นไว้เพราะว่าดูเหมือนว่าความชื้นนั้นจะส่งผลเสีย แต่ว่าความชื้นนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องการต่ออุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน เพราะว่ายังมีอีกหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากที่มีการใช้ประโยชน์จากความชื้นด้วยเช่นกัน