Fusion Food

อาหารฟิวชั่นกับการปรับตัวในยุคสมัย

อาหารฟิวชั่น (Fusion Food) คือการนำวัตถุดิบของอาหารมากกว่าสองวัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกัน และเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ ในโลกยุคนี้ มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) ซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระจายและแลกเปลี่ยนไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกัน นั่นทำให้เกิดการชนกันของวัฒนธรรมการกิน หรือที่เรียกว่าการฟิวชั่น อาหารที่ผสมผสานจากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ ยังเป็นสิ่งที่สอดรับกับคนยุคใหม่ ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกินที่ไม่จำเจ อาหารฟิวชั่นถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมไทย เพราะอาหารไทยหลายชนิดก็ได้รับอิทธิพลมากจากวัฒนธรรมอื่น อาทิ ขนมไทยเดิมที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปในสมัยอยุธยา อาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอื่น อาทิ วัฒนธรรมอาหารแบบพุทธอินเดีย มุสลิมมลายู […]